Methodes ontwikkeld door stichting Pit

Voor Nederland

Lezen

Picto lezen
Voor leerlingen die nog niet aan lezen toe zijn. Met picto boekjes interesse voor lezen opwekken en herkennen van eenvoudige woorden die steeds terug komen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van kankzuivere m.k.m. (medeklinker, klinker, medeklinker) woorden. Het woord staat altijd onder het plaatje. Het bevordert bovendien de uitspraak.
Ik lees (Leesmethode)
Leesmethode waarbij steeds één nieuwe letter wordt aangeboden.
Met de geleerde letters worden nieuwe woorden gevormd die zoveel mogelijk worden afgebeeld.
Bij elke volgende letters is een leesboekje waarin alleen de geleerde letters worden gebruikt.
Tevens een oefenblad om de letter te leren schrijven.
Zeker voor oudere leerlingen een fantastisch methode die positief werkt en erg uitdagend is om door te gaan. Het bevordert de eigenwaarde.
Begrijpen wat je leest
Eenvoudige methode om te leren dat een zin betekenis heeft. Het begint met eenvoudige tekst van één zin, zoals: Piet loopt. Vraag: wie loopt? of Wat doet Piet.
Tot teksten waarbij inzicht in de tekst nodig is om de vragen te beantwoorden.
Rekenen :
Rekenen stap voor stap.
Hoofdstukken:
tellen, getalbegrip, cijfer herkenning, schrijven van de getallen
teloefeningen tot en met 6
teloefeningen tot en met tien
+1, -1
meer, minder, evenveel
optellen, aftrekken, splitsen tot 10
getallen boven de tien
rekenen tussen 10 en 100
onder elkaar optellen en aftrekken
vermenigvuldigen
delen
gebruik van tabellen
Nieuw ontwikkeld rekenmateriaal zeer geschikt voor inzichtelijk leren rekenen
Klok kijken
Methode om de analoge en de digitale klok te begrijpen en te leren gebruiken.
Betalen
Met deze methode kunnen  leerlingen die nog niet kunnen op en aftrekken toch leren om te betalen. Het is betalen volgens een vast schema dat geautomatiseerd wordt. Het geld zit in een portemonnee waarin elk geldstuk een vaste plaats heeft. Vooral belangrijk voor oudere leerlingen waarvoor zelfstandig boodschappen doen erg belangrijk is.

Hoofdstukken:
Gepast betalen
Wisselen
Betalen op meerdere manieren
Terug geven
Voor Tsjechië en Slowakije

picto lezen: ja jedu
Met pictolezen worden de kinderen vertrouwd gemaakt met woorden en letters.
Matematika-krok za krokem. Rekenmethode: rekenen stap voor stap voor Tsjechië.
Hoofdstukken:
tellen, getalbegrip, cijfer herkenning, schrijven van de getallen
teloefeningen tot en met 6
teloefeningen tot en met tien
+1, -1
meer, minder, evenveel
optellen, aftrekken, splitsen tot 10
getallen boven de tien
rekenen tussen 10 en 100
onder elkaar optellen en aftrekken
vermenigvuldigen
delen
gebruik van tabellen
Betalen met Tsjechische Koruna.
Voor Afrika

Picto lezen
De leerlingen laten zien dat een gedrukt woord een betekenis heeft. Ze vertrouwt maken met Engelse woorden
Lezen:
I read letter by letter
leesboekjes 1,2,3,4
Leesmethode waarbij steeds één nieuwe letter wordt aangeboden.
Met de geleerde letters worden nieuwe woorden gevormd die zoveel mogelijk worden afgebeeld.
Van af 5  letters is er bij elke nieuwe letter een leesboekje waarin alleen de geleerde letters worden gebruikt. De leesboekjes zijn gebundeld tot 4 exemplaren
Betalen met Keniaanse schillings
Methode waarbij ook de leerlingen die niet kunnen rekenen wel leren om te  betalen.
Tellen
methode waarbij met materiaal geleerd wordt om te tellen met getal begrip. Eerst tellen tot 3 , dan tot 6, tot 10 en over de tien.
Stichting PIT
Laatst bijgewerkt op
13-05-2018