Doel:

Positieve beĆÆnvloeding van persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, integratie, huisvesting, en het toepassen van therapie voor mensen met een handicap
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin des woords, dit alles zonder winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel ondermeer te  verwezenlijken door het geven van begeleiding , het (doen) geven van lessen en het verzorgen van huisvesting.

Oprichtingsdatum  juli 1999
Oprichters: Netty Engels-Geurts en Wil Engels

Beleidsplan en financieel overzicht
Stichting PIT
Laatst bijgewerkt op
13-05-2018